Povoljnije cijene električne energije za sve obrtnike i njihove zaposlenike