Udruženje obrtnika Buzet je na svoju 35. godišnjicu rada 2007. godine bilo prvo udruženje na području Istarske županije koje je napravilo svoju web stranicu. Otada je već prošlo 10. godina, a naše stranice nisu prilagođene vremenu u kojem sve više ljudi odbacuje klasične kompjutere i ima pristup svim informacijama na svojim mobitelima i tabletima.

Sa željom da se što više približimo našim korisnicima, obrtnicima u prvom redu, a zatim i svima onima koji traže informacije, web stranica je doživjela kompletni redizajn – ne samo vizualno već i sadržajno. Web stranicu smo osmislili tako da omogući detaljan pregled aktivnosti kojima se Udruženje bavi i brz pristup svim novostima vezanim uz zakone i promjene na tržištu. Od sada najnovije informacije vezane uz obrtništvo možete naći na jednom mjestu i pregledavati ih kako i kada vi želite i za 45. rođendan imat ćemo nove ažurirane stranice.